VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM HẠT TRÒN
  • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM HẠT TRÒN
  • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM HẠT TRÒN
  • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM HẠT TRÒN

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM HẠT TRÒN

550,000đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM HẠT TRÒN

Size:


SKU : 10mm
Dimension (L x W x H) 10 x 10 x 10 Millimetre
Weight 0 Gram