Nụ trầm hương tự nhiên hình tháp
  • Nụ trầm hương tự nhiên hình tháp
  • Nụ trầm hương tự nhiên hình tháp
  • Nụ trầm hương tự nhiên hình tháp

Nụ trầm hương tự nhiên hình tháp

199,000đ

Một hộp có 45 tháp nụ trầm hương được nén hoàn toàn từ trầm hương tự nhiên 

Trong hộp có gói hút ẩm đảm bảo luôn khô ráo

SKU : nu tram huong
Brand : KyTram.com
Dimension (L x W x H) 0 x 0 x 0
Weight 0